top of page

Külle Kadarik

Teraapiateenused ja koolitused

kylle@rohelen.ee 
+372   5108941

Teraapiad

Hearts

Pere - ja paariteraapia

Kui ühendus pereliikmete/paari vahel hakkab kaduma...

Peres on konfliktid, segadus ja üksteise mittemõistmine.

Pereliikme(te)l on  käitumis-ja sõltuvusprobleemid.

Peres on haige pereliige ja hoolduskoormus.

Tunned

ükksindust suhtes ja/või peres.

Perelepitus

Perelepitus

Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. See protsess võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt. Ka aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toimine tulla.

Savivälja teraapia

Kogu maailm savist väljal....

Sügavalt tunnetuslik loovteraapia meetod alateadvuse aktiveerimiseks ja keha tervendamiseks.

Rahututele ja emotsionaalsetele lastele sobib teraapia  tasakaalu aavutamiseks

Sobib ka hästi (erivajadusega) laste arengu toetamiseks.

Arendab nõrga käelise toonusega lapsi, mille kaudu paranevad nii kirjutamise kui  rääkimise oskus.

Sobiv teraapia valikulise mutismiga lastele.

Vanem eelkooliealise lapsega koos teraapias:

Vanema ja lapse koostöö on vanemlike oskuste arendamiseks ja lapsega kontakti taastamiseks (traumad, perevägivald).

Kriisinõustamine

Te olete läbi elanud elu muutva sündmuse

(lein, kaotus, lahutus, õnnetus, vägivald, katastroof, ootamatu sündmus ).

Teil on mitmesuguseid tundeid (kurbus, viha, hirm, ärevus, süü, üksindus),  millega te ei tule hästi toime.

Teil esineb  mitmesuguseid raskusi ja  terviseprobleeme: magamisraskused,söömisprobleemid, valud,keskendumisraskused, tahtmatus suhelda ja tööd teha.

Te vajate toetust ja abi uue elukorraldusega toimetulekuks ning muutustega kohanemiseks  ja/ või lihtsalt ärakuulamist ja mõistmist.

Foot Tracks on Sand

Minust

Minu nimi on Külle Kadarik.

Ülikoolis olen õppinud sotsiaal- ja terviseteadusi.

Olen lõpetnud mitmeid teraapia väljaõppeid. Erapraksises tegutsen enamasti pereterapeudi ja perelepitajana.

Laste ja noorte nõustamises kasutan erinevaid loovterapia meetodeid, mida olen õppinud  erinevates  koolides Eestis, Taanis ja Saksamaal. 

Koolitan erinevates riiklikes programmides lapsevanemaid, haridustöötajaid  ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste.

Täiendan end kriisi- ja traumateraapias.

Õpin perekonstellatsioone.

Lapsevanemaid koolitan kolmes programmis "Imelised Aastad" ja "Dialoog laste nimel", "Hoolivad Isad".

Olen haridusprogrammis "VEPA mäng"  ja  "Lipusüsteem" õpetajate mentor ja koolitaja.​

OÜ Loov Ruum partnerina koolitan ja superviseerin  taastumiskogemusega  kogemusnõustajaid ja tugiisikuid

Viin läbi erinevaid koolitusi, lastevanematele, spetsialistidele ning huvilistele.

Minult saab tellida koolitusi ja  loovteraapia töötubasid nii lastele kui täiskasvanutele.

_edited.jpg
Heart Shape

Tugigrupid

Office Conference

Noorte suhtlusgrupp

Grupp on  noortele vanuses 12-17a. , kes kogevad üksildust ja meeleolulangust ning kelle vaimne heaolu võib saada toetust grupitegevustes.

Samuti noortele, kes tunnevad suhtlussituatsioonides ärevust.

Blond Girl in a Field

Naised vägivallata

Tugigrupp on mõeldud naistele, kes kasutavad või kardavad kasutada vägivalda oma lähisuhetes- pereliikmete suhtes (lapsed, elukaaslane, vanemad, ka koduloom vm), teiste lähedaste ja/või iseenda suhtes.

Father and Child

Hoolivad isad

Programm „Hoolivad isad“ on loodud selleks, et senisest enam ja paremini kaasata isasid laste kasvatamisse ning seeläbi tagada oma laste turvalisus ja heaolu. Programmis osalemine on tõenäoliselt kasulik paljudele isadele, aga eelkõige neile, kel on probleemsed suhted oma lapse (või lastega) ja laste emaga.

bottom of page