©2018 by saviteraapia. Proudly created with Wix.com

"Saviteraapia"

Minust

 Minu nimi on Külle Kadarik. Olen pere- ja paariterapeut. Õppinud loovteraapiaiad nii Eestis, Taanis kui Saksamaal. Olen   sertifitseeritud savivälja terapeut. Koolitan täiskasvanuid ja olen mentor spetsialistidele.

 

Teenused

Teraapiateenused ja koolitused
 

Individuaalne nõustamine

Kui üksi enam ei saa ega taha...

Individuaalne nõustamine lastele, noortele ja täiskasvanutele. 

Esimesel kohtumisel lepime kokku teraapia kestvuse ja eesmärgi ning meetodi. Kasutan nõustamises palju loovteraapia tehnikaid (savi, joonistamine, maalimine, segatehnikad ja kollaaž jms..)

Nõustamine kestab 60 min.

Pere- ja paarinõustamine

Kui ühendus pereliikmete/paari vahel hakkab kaduma...

Konfliktid, segadus ja üksteise mittemõistmine.

Pereliikmete käitumis-ja sõltuvusprobleemid.

Haige pereliige ja hoolduskoormus.

Üksindus suhtes. 

Kas olla koos või minna edasi üksinda....

Nõustamine kestab 60-90 min.

Vanemlusnõustamine

Vanemaks olemine on lapsega koos kasvamine ja pidev arenemine..

Praktilised nõuanded erinevas vanuses lastega igapäevaelus

toimetulekuks  (laste vajadused, ja nende märkamine, piirid, reeglid,vanemliku stressiga toimetulek, lastega vestlemine ....).

Teismeliste iseseisvumine ja probleemne käitumine.

Lapse seksuaalne areng ning sobilik ja sobimatu seksuaalkäitumine.

Esimesel kohtumisel teeme tugevuste ja nõrkuste intervjuu ja kaardistame  probleemid, millega edaspidi tegeleda.

Nõustamine kestab 60-90 min

Savivälja teraapia-saviteraapia

Kogu maailm savist väljal....

Sügavalt tunnetuslik loovteraapia meetod alateadvuse aktiveerimiseks ja keha tervendamiseks.

Rahututele ja emotsionaalsetele lastele sobib teraapia  tasakaalu saavutamiseks

Sobib ka hästi (erivajadusega) laste arengu toetamiseks.

Arendab nõrga käelise toonusega lapsi , mille kaudu paranevad nii kirjutamise kui  rääkimise oskus.

Sobiv teraapia valikulise mutismiga lastele.

Vanema ja lapse koostöö on vanemlike oskuste arendamiseks ja lapsega kontakti taastamiseks (traumad, perevägivald).

Individuaaltöö lapsega kestab 45 min.

Eelkooliealine laps on  koos vanemaga teraapias 60 min. 

Täiskasvanu teraapias 60 min. 

Kuni eriolukorra lõpuni nõustamine skype vahendusel hinnaga 25 eurot sessioon.

Minu tegemised

Töötan erapraksises ja erinevates meeskondades perekonna psühhoterapeudina.

Kasutan  sageli klientide soovil  nõustamises erinevaid loovteraapia meetodeid, mida olen õppinud nii Eestis kui Taanis.

Olen sertifitseeritud " Töö saviväljal" terapeut.

Täiendan end kriisinõustamise ja traumateraapia väljaõppes.

 

Lapsevanemaid koolitan kolmes programmis "Imelised Aastad" ja "Dialoog laste nimel", "Hoolivad Isad".

Olen haridusprogrammis "VEPA mäng"  ja  "Lipusüsteem" õpetajate mentor ja koolitaja.

Koolitan ja superviseerin  taastumiskogemusega  kogemusnõustajaid.

Viin läbi erinevaid koolitusi, lastevanematele, spetsialistidele ning huvilistele.

Minult saab tellida loovteraapia töötubasid nii lastele kui täiskasvanutele.

 
 

Kontakt

5108941

Kohtume Loov Ruumis

Pirni 7- Tallinnas

Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. See protsess võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt. Ka aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toimine tulla.

Perelepituses keskendutakse probleemide lahendamisele tulevikku vaadates – ei otsita süüdlast ega tegeleta minevikusündmustega.

Enamlevinud vaidlusküsimused perelepituses on:

 • – laste hooldamise ning nende kasvatamisega seonduvad küsimused

 • – laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused

 • – laste elukoha ning muu elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahku kolimist

 • – ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimused pärast abielulahutust

 • – kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamustega seotud küsimused või muud lahutuse ja lahku elama asumisega seonduvad küsimused

Pikaajalised uuringud on näidanud, et lepitus võimaldab:

 • – lahendada suure osa erimeelsustest kohtuväliselt

 • – kiirendada asjade käiku, säästa kohtukulude arvelt raha ja aega

 • – tõhustada osapooltevahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel

 • – suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas

 • – parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel

 • Perelepitus ei sobi aga koduvägivalla juhtumite puhu.

Perelepitus

Hinnakiri 2020

Individuaalne nõustamine   60 min   60 eurot    *70 eurot

Vanemlusnõustamine          60 min    60  eurot   *70 eurot

Pere -ja paariteraapia          60 min     60  eurot    *70 eurot

Saviteraapia vanem

    ja laps koos                           60 min          60  eurot    *70 eurot

Saviteraapia täiskasvanu      60 min        60 eurot     *70 eurot

Saviteraapia laps                  45 min          45 eurot      *50 eurot

Kriisinõustamine                   60 min       60 eurot      *70 eurot

 

Perelepitus                             60-90 min        90  eurot      *100 eurot

Kiirnõustamine, aeg samal päeval   60 min   100 eurot

                                                  * hind alates  17.00 ja nädalavahetusel

Programmide kodulehed:

Imelised Aastad

https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/

Dialoog laste nimel

https://www.dialooglastenimel.ee/

Hoolivad isad

https://www.vaiter.ee/isadele/

VEPA mäng

https://www.vepa.ee/

Kriisinõustamine

Midagi on jäädavalt muutunud

Te olete läbi elanud elu muutva sündmuse (lein, kaotus,  lahutus, õnnetus, vägivald, katastroof, ootamatu sündmus.. ).

Teil on mitmesuguseid tundeid (kurbus,  viha, hirm, ärevus, süü, üksindus....) millega te ei tule hästi toime.

Teil esineb seetõttu mitmesuguseid raskusi ja  terviseprobleeme (magamisraskused, söömisprobleemid, valud,keskendumisraskused, tahtmatus suhelda ja tööd teha...).

Te vajate toetust ja abi uue elukorraldusega toimetulekuks ning muutustega kohanemiseks ka lihtsalt ärakuulamist ja mõistmist..

Indviduaalnõustamine 60-90 min

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now